Begravningsförsäkringar | Falkenbergs Begravningsbyrå | Falkenberg

Begravningsförsäkringar | Falkenbergs Begravningsbyrå | Falkenberg

Teckna en begravningsförsäkring | Falkenberg

Det finns många sätt att skapa trygghet och visa omtanke. Ett sätt är att teckna en begravningsförsäkring som garanterar att det finns pengar avsatta till hela eller delar av kostnaden vid din begravning. Begravningsförsäkringen bör även täcka bouppteckning, eventuell gravsten och framtida vård av graven. När du väljer Memento Begravningsförsäkring öronmärks dina pengar för detta ändamål. Det innebär trygghet för dig samt visar på omtanke om dina nära. Vi rekommenderar denna begravningsförsäkring för alla begravningar i Falkenberg med omnejd.

Begravningsförsäkring | Alternativ 1

Begravningsförsäkring med löpande premie

Kan tecknas av alla som inte fyllt 67 år med löpande premie. Är beroende av hälsotillstånd.

Begravningsförsäkring | Alternativ 2

Begravningsförsäkring med engångspremie

Kan tecknas av alla som inte fyllt 82 år med engångspremie. Är oberoende av hälsotillstånd.


 

Memento Begravningsförsäkringar

Mycket mer info om Memento Begravningsförsäkringar hittar du i broschyren: ”Med omtanke om dina närmaste”.

Ladda ned: Med omtanke om dina närmaste

Klicka här för att räkna ut din premie.

Välkomna in till oss på Falkenbergs Begravningsbyrå i Falkenbergs centrum, så svarar vi på eventuella frågor och hjälper er att teckna begravningsförsäkringen.

Tel. 0346 – 84 000

Mail: info@falkenbergsbegravningsbyra.se

 
Begravningsförsäkringar - Falkenbergs Begravningsbyrå - Falkenberg - Auktoriserad Begravningsbyrå Falkenberg
 
  • Fyll i Livsarkivet online - En hyllning till livet!
  • Platsen där alla kan hitta information om avlidna personer
  • Beställ begravning i Falkenberg med omnejd. I det här verktyget kan du planera begravningen och skicka in din beställning till oss. Vi återkommer sedan till dig och tillsammans går vi igenom dina val. Du kan även välja att spara din planering och återkomma till den senare, själv eller tillsammans med din begravningsrådgivare.